دکتر مهدی احمدی

دکتر مهدی احمدی

شماره نظام پزشکی 108819

فوق تخصص جراحی پلاستیک

درباره پزشک
نموه کاری یافت نشد.
موقعیت مکانی دیگری یافت نشد.
پرسش و پاسخی یافت نشد.
نظر بیماری یافت نشد.
دیدگاهی از پزشک یافت نشد.
درخواست مشاوره
با ارسال درخواست فوق، شما قوانین و شرایط ما را پذیرفته اید.