تغيير اللغة
ENGLISH زبان عربی زبان فارسی
هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک تهران | هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

الفروع

دکتور مجید راستی اردکانی

عضو مجلس الإدارة / أمين السر الهیئة

دکتور حسین ابدالی

عضو مجلس الإدارة / رئیس الهیئة

دکتور محمود عمرانی فرد

عضو مجلس الإدارة / أمين صندوق الهیئة

دکتور حامد فرهادی

عضو مجلس الإدارة / أمين السر الهیئة

دکتور عزت الله رضایی

عضو مجلس الإدارة / رئيس مجلس الإدارة

دکتور ارش بیرقی طوسی

عضو مجلس الإدارة / مفتش

دکتور ناصر سنجر موسوی

عضو مجلس الإدارة / أمين صندوق الهیئة

علی اکبر محمدی

عضو مجلس الإدارة / أمين السر الهیئة

دکتر محمدحسین رجبیان

عضو مجلس الإدارة / رئيس مجلس الإدارة

دکتورة اورانوس داسمه

عضو مجلس الإدارة /نایب امینة

دکتور سعید مرزبان

عضو مجلس الإدارة /نایب الرئیس

دکتور ابراهیم حاتمی بور

عضو مجلس الإدارة / أمين صندوق الهیئة

دکتور حمید ملکان راد

عضو هیئه الأداره

دکتور هومن خاجوئی کرمانی

عضو هیئه الأداره

دکتور فرخ کامران خواجوی

عضو هیئه الأداره

دکتور حلیم فهیم زاده

عضو هیئه الأداره

دکتور محسن نوری شیرازی

عضو هیئه الأداره

دکتور کیوان یادکاری

عضو هیئه الأداره

دکتور مدیا اسلامی

عضو هیئه الأداره

دکتور ولی الله عالیشاهی

عضو هیئه الأداره

دکتورة سیدة مینا علویون

عضو مجلس الإدارة / أمين السر الهیئة

دکتور محمد طلوعی

عضو مجلس الإدارة / رئيس مجلس الإدارة

دکتور محمدرضا مقدم نیا

عضو مجلس الإدارة / مفتش

دکتور علیرضا سودمند

عضو مجلس الإدارة / أمين صندوق الهیئة

Call Now Button