برنامه دوماهانه بازآموزی جراحی پلاستیک و زیبایی

Untitled-1
کنفرانس بازآموزی جراحی پلاستیک و زیبایی در روز پنجشنبه ۹ آذر در بیمارستان حضرت فاطمه برگزار خواهد شد. دبیر علمی کنفرانس دکتر امامی و دبیر اجرایی آن دکتر باطنی هستند. این کنفرانس دارای ۴ امتیاز بازآموزی بوده که برنامه آن در ادامه به شرح زیر آمده است:

ارسال یک دیدگاه

Call Now Button