دکتر ظهراب شکور

نام : دکتر ظهراب
نام خانوادگی : شکور
شماره نظام پزشکی : ۱۹۶۵۹
آدرس تهران - خیابان ولیعصر - میدان جهاد - بیمارستان شهرام
تلفن ۸۸۹۸۲۷۳۰
Call Now Button