دکتر یوسف شفائی خانقاه

نام : دکتر یوسف
نام خانوادگی : شفائی خانقاه
شماره نظام پزشکی : ۷۶۹۲
آدرس تهران - یوسف آباد - خیابان شانزدهم - بیمارستان حضرت فاطمه
Call Now Button