دکتر طیب قدیمی

نام : دکتر طیب
نام خانوادگی : قدیمی
آدرس تهران - یوسف آباد - خیابان بیست و سوم - بیمارستان حضرت فاطمه (س)
تلفن ۸۸۷۱۷۲۷۲
Call Now Button
FA_IR