دکتر طیب قدیمی

نام : دکتر طیب
نام خانوادگی : قدیمی
آدرس سنندج - میدان آزادی - خیابان آبیدر - ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تلفن ۹۸۸۷۱۳۲۸۷۱۰۱+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی