دکتر شهرام رحیمیان

نام : شهرام
نام خانوادگی : رحیمیان
شماره نظام پزشکی : ۶۹۱۹۵
آدرس سمنان - میدان سعدی - ساختمان صدف - طبقه چهارم - واحد ۸
تلفن ۹۸۲۳۳۳۳۲۳۳۳۱+
موبایل ۹۸۹۱۹۶۰۲۱۰۷۲+
ایمیل sharaun1351@gmail.com
Call Now Button