دکتر شهرام فاضلی

نام : دکتر شهرام
نام خانوادگی : فاضلی
شماره نظام پزشکی : ۶۵۹۶۹
آدرس کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان توحید
تلفن ۹۸۸۳۱۷۲۱۲۴۹۴+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی