دکتر شهرام فاضلی

نام : دکتر شهرام
نام خانوادگی : فاضلی
شماره نظام پزشکی : ۶۵۹۶۹
آدرس اصفهان - خیابان توحید میانی - چهارراه مهرداد - ساختمان الهیه طبقه 5
تلفن ۹۸۳۱۳۱۳۱۲۲۰۳+
الفاکس ۹۸۹۳۶۳۳۳۷۳۷۲+
Call Now Button
FA_IR