دکتر رفیع پرنیا

نام : دکتر رفیع
نام خانوادگی : پرنیا
شماره نظام پزشکی : ۱۸۲۳۹
آدرس تهران - خیابان قبادیان شرقی - پلاک 5 - واحد 7
تلفن ۹۸۲۱۸۸۸۷۹۸۷۷+
موبایل ۰۹۱۲۲۹۵۱۸۴۷
Call Now Button