دکتر امید یازرلو

نام : دکتر امید
نام خانوادگی : یازرلو
شماره نظام پزشکی : ۱۱۶۴۲۳
آدرس مشهد-بیمارستان قائم-طبقه سوم بیمارستان گروه جراحی
موبایل ۹۱۵۲۰۶۳۰۹۹
Call Now Button
FA_IR