دکتر امید یازرلو

نام : دکتر امید
نام خانوادگی : یازرلو
شماره نظام پزشکی : ۱۱۶۴۲۳
آدرس مشهد-بیمارستان قائم-طبقه سوم بیمارستان گروه جراحی
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی