دکتر محسن حسن زاد آذر

نام : دکتر محسن
نام خانوادگی : حسن زاد آذر
شماره نظام پزشکی : ۷۲۰۴۲
آدرس ارومیه - خیابان حسنی - ساختمان پزشکان اورشاد
تلفن ٩٨۴۴٣٣۴٨۵٢۵۶+
موبایل ٩٨٩٣٣١٣٩١٢۴٠+
Call Now Button