دکتر محسن اسدی

نام : دکتر محسن
نام خانوادگی : اسدی
شماره نظام پزشکی : ۴۸۹۶۲
آدرس تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهل ستون - کلینیک شقایق
تلفن ۹۸۲۱۸۸۱۰۶۰۲۳+
الفاکس ۹۸۲۱۸۸۷۰۵۳۸۸+
Call Now Button
FA_IR