دکتر محمدرضا عسکرزاده

نام : دکتر محمدرضا
نام خانوادگی : عسکرزاده
شماره نظام پزشکی : ۸۴۹۶۰
آدرس اصفهان، بلوار توحیدجنوبی،مجتمع ژیوار،واحد۳۰۲
شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه ۴تا۸شب
تلفن ۹۸۳۱۳۱۳۱۰۳۷۶+
اطلاعات بیشتر

- عضو انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران

- عضو انجمن بین المللی جراحان پلاستیک زیبایی (ISAPS)

- هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Call Now Button