دکتر محمد جلیلی منش

نام : دکتر محمد
نام خانوادگی : جلیلی منش
شماره نظام پزشکی : ۳۳۷۲۰
آدرس یزد - خیابان کاشانی - جنب بیمارستان مجیبیان - کوچه قریشی - شماره ۳۹
تلفن ۹۸۳۵۱۶۲۸۴۰۰۱+
Call Now Button
FA_IR