دکتر محمد حسین حسامی رستمی

نام : دکتر محمد حسین
نام خانوادگی : حسامی رستمی
شماره نظام پزشکی : ۳۳۹۱۷
آدرس ساری - خیابان فرهنگ - ساختمان شهریار ۳ - واحد ۴۰۶
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۱۰۹۵۹+
۹۸۱۱۳۳۳۱۳۴۳۷+
ایمیل hesami_plas@yahoo.com
اینستاگرام instagram : dr.hesamirostami
Call Now Button
FA_IR