دکتر محمد حسین حسامی رستمی

نام : دکتر محمد حسین
نام خانوادگی : حسامی رستمی
شماره نظام پزشکی : ۳۳۹۱۷
آدرس ساری - خیابان فرهنگ - ساختمان شهریار ۳ - واحد ۴۰۶
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۱۰۹۵۹+
۹۸۱۱۳۳۳۱۳۴۳۷+
ایمیل hesami_plas@yahoo.com
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی