دکتر محمدباقر حیدری

نام : دکتر محمدباقر
نام خانوادگی : حیدری
آدرس کرمانشاه-چهارراه گلستان-روبه روی درمانگاه حاج دایی-برج پویا-طبقه هفتم
تلفن مشاور جراحی تزریق چربی ولیپوماتیک : ۹۸۹۹۰۶۸۵۵۵۱۵+
مشاور لیزر وجوانسازی با دستگاه :۹۸۹۱۲۹۳۷۰۲۴ +
جهت نوبت دهی و‌تعیین وقت :۹۸۹۰۳۱۲۴۸۰۵۴+ - ۹۸۸۳۳۸۳۵۱۴۷۵+ -۹۸۸۳۳۸۳۵۱۴۷۶+
اینستاغرام dr.mohammadbagher_heydari@
تلغرام mohammadbagher_heydari@
Call Now Button