دکتر محمد حسن آموزگار

نام : دکتر محمد حسن
نام خانوادگی : آموزگار
شماره نظام پزشکی : ۱۱۴۰۹
آدرس مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان بهشت – بهشت ۱
تلفن ۰۵۱۳۸۴۳۲۴۲۶
Call Now Button