دکتر مهرداد ادیب پارسا

نام : دکتر مهرداد
نام خانوادگی : ادیب پارسا
شماره نظام پزشکی : ۴۱۷۷۷
آدرس اصفهان – بلوار کاوه – بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع)
تلفن ۳۱۳۳۴۵۷۶۷۳
Call Now Button
FA_IR