دکتر مهدی راستی اردکانی

نام : دکتر مهدی
نام خانوادگی : راستی اردکانی
شماره نظام پزشکی : ۵۵۰۲۲
آدرس اصفهان - میدان دروازه شیراز - جنب بانک اقتصاد نوین - مجتمع آزادی - واحد ۶
تلفن ۹۸۳۱۱۶۶۳۳۵۴۶
ایمیل mh_rasti@yahoo.com
وبسایت drrasti.com
Call Now Button
FA_IR