دکترمهدی رمضانی اول

نام : دکتر مهدی
نام خانوادگی : رمضانی اول
شماره نظام پزشکی : ۷۴۵۱۶
آدرس مشهد- بلوار بعثت نبش بعثت 12 ساختمان پزشکان مهدوی طبقه سوم
تلفن ۰۵۱۳۸۴۷۶۸۸۷
اینستاغرام drmehdiramezaniavval
Call Now Button