دکتر مجید راستی اردکانی

نام : دکتر مجید
نام خانوادگی : راستی اردکانی
شماره نظام پزشکی : ۳۱۹۵۸
آدرس اصفهان – خیابان شریعتی – روبروی بیمارستان شریعتی – ساختمان فراز – واحد ۲۰۱
تلفن ۹۸۳۱۱۶۲۸۱۵۸۵-۶+
Call Now Button