دکتر مهیار کیافر

نام : دکتر مهیار
نام خانوادگی : کیافر
آدرس تهران .خیابان مقدس اردبیلی - میدان الف - خیابان محمودیه - نبش خیابان تیر - پلاک 20
بیمارستان فرمانیه
تلفن ۹۸۲۶۲۰۷۸۸۹ +
۹۸۲۶۲۰۷۸۴۳ +
موبایل ۹۸۹۱۲۰۷۲۶۳۵۴+
وبسایت http://www.drmahyarkiafar.com/
Call Now Button