دکتر محمود رزاقی

نام : دکتر محمود
نام خانوادگی : رزاقی
شماره نظام پزشکی : ۱۴۰۱۴
آدرس تهران – خیابان ولیعصر – سه راه بهشتی – خیابان شهید اکبری (مستوفی) – شماره ۱۶
تلفن ۹۸۲۱۸۸۷۲۷۱۱۹+
Call Now Button