دکتر محمودرضا اصحاب یمین

نام : دکتر محمودرضا
نام خانوادگی : اصحاب یمین
شماره نظام پزشکی : ۵۵۶۶۸
آدرس کرمان - خیابان فردوسی - ساختمان پزشکان آراد - طبقه ۶ - واحد ۸
تلفن ۹۸۳۴۱۲۲۳۳۶۴۵+
ایمیل Mrashab@yahoo.com
Call Now Button
FA_IR