دکتر کوروش قنبرزاده

نام : دکتر کوروش
نام خانوادگی : قنبرزاده
آدرس بیمارستان امام خمینی بخش جراحی پلاستیک
تلفن ۹۸۲۱۶۶۴۳۸۱۵۳+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی