دکتر خلیل رستمی

نام : دکتر خلیل
نام خانوادگی : رستمی
شماره نظام پزشکی : ۳۱۲۵۲
آدرس تهران - سعادت آباد - سرو شرقی - نبش خیابان سوم
تلفن ۹۸۲۱۲۲۰۷۴۱۰۰+
Call Now Button