دکتر کسری مشیرآبادی

نام : دکتر کسری
نام خانوادگی : مشیرآبادی
شماره نظام پزشکی : ۹۲۴۲۳
آدرس بیمارستان سوانح سوختگی شهدای یافت آباد
تلفن ۹۸۲۱۶۶۷۸۳۱۲۰+
موبایل ۹۸۹۲۱۵۶۵۸۶۵۴+
ایمیل Moshirabadikasra@gmail.com
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی