دکتر حسینعلی دانش

نام : دکتر حسینعلی
نام خانوادگی : دانش
شماره نظام پزشکی : ۵۶۶۶۸
آدرس زاهدان - میدان خیام - نبش قدیر 7 - ساختمان جم
تلفن ۵۴۳۳۴۳۸۱۳۱
Call Now Button
FA_IR