دکتر حسین حق شناس

نام : دکتر حسین
نام خانوادگی : حق شناس
شماره نظام پزشکی : ۱۹۲۴۸
آدرس تهران - خیابان بخارست - خیابان سوم - شماره ۲۵ قدیم
تلفن ۹۸۲۱۸۸۷۱۳۷۴۳+
Call Now Button