دکتر حسین اکبری احمدآبادی

نام : دکتر حسین
نام خانوادگی : اکبری احمدآبادی
شماره نظام پزشکی : ۲۷۱۱۳
آدرس تهران - خیابان ولیعصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - طبقه ۹ - واحد ۳۰
تلفن ۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۹۵+
الفاکس ۹۸۲۱۸۸۷۱۵۲۱۶+
Call Now Button
FA_IR