دکتر حسین ابدالی

نام : دکتر حسین
نام خانوادگی : ابدالی
شماره نظام پزشکی : ۲۹۲۳۳
آدرس اصفهان - چهار باغ بالا - مجتمع کوثر - طبقه ۴ - واحد ۵
تلفن ۰۳۱۳۶۲۰۴۰۴۰
۳۱۳۲۰۱
ایمیل abdali@med.mui.ac.ir
وبسایت /www.drhosseinabdali.it
Call Now Button
FA_IR