دکتر حسام شبیری

نام : دکتر حسام
نام خانوادگی : شبیری
شماره نظام پزشکی : ۱۰۹۳۰۰
آدرس تهران - یوسف آباد - خیابان 21 - بیمارستان حضرت فاطمه (س)
تلفن ۰۲۱۸۸۷۱۷۲۷۲
Call Now Button
FA_IR