دکتر هاشم افتخاری

نام : دکتر هاشم
نام خانوادگی : افتخاری
آدرس اراک - خیابان شهید بهشتی - کوچه عمار - شماره ۴۱۸ - ساختمان پزشکان ۴۱۸ - طبقه همکف
تلفن ۹۸۸۶۱۲۲۳۱۶۱۶+
۹۸۸۶۱۲۲۴۰۵۰۰+
Call Now Button
FA_IR