دکتر حمیدرضا شاپوری

نام : دکتر حمیدرضا
نام خانوادگی : شاپوری
شماره نظام پزشکی : ۲۵۵۷۴
آدرس تهران - خیابان افریقا - زیر پل میرداماد - مرکز جراحی آلفا - طبقه دوم
تلفن ۹۸۲۱۸۸۷۹۳۳۵۴+
Call Now Button
FA_IR