دکتر سید محمدرضا نیک تبار

نام : دکتر سید محمدرضا
نام خانوادگی : نیک تبار
آدرس یزد - میدان مهدیه - بلوار امام جعفر صادق - ۵۰ متر جلوتر از بیمارستان مادر - کوچه هفتم جعفر صادق - ساختمان زنبق - طبقه ۴ - واحد ۱۵
تلفن ۹۸۳۵۱۶۲۸۰۵۵۶+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی