دکتر حمید کریمی اصطهباناتی

نام : دکتر حمید
نام خانوادگی : کریمی اصطهباناتی
آدرس فلكه دوم صادقيه - ساختمان پزشكان ابن سينا
شنبه ها:٥-٧
تلفن ۹۸٢١٤٧٩٠١١٠١+
Call Now Button
FA_IR