دکتر حمید درخشانی

نام : دکتر حمید
نام خانوادگی : درخشانی
آدرس تهران – ضلع شمال شرقی میدان ونک – ابتدای کوچه صانعی – مرکز جراحی فک و جمجمه – شماره ۴۱ – طبقه سوم
تلفن ۹۸۲۱۸۸۷۷۹۰۹۰+
Call Now Button