دکتر حلیم فهیم زاده

نام : دکتر حلیم
نام خانوادگی : فهیم زاده
شماره نظام پزشکی : ۸۶۷۲۹
موبایل ۹۸۹۱۱۳۷۶۰۸۳۰+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی