دکتر قاسمعلی خراسانی

نام : دکتر قاسمعلی
نام خانوادگی : خراسانی
شماره نظام پزشکی : ۳۶۴۲۷
آدرس تهران – خیابان شریعتی – ابتدای خیابان ظفر – ساختمان آفتاب – طبقه سوم – واحد ۱۴
تلفن ۹۸۲۱۲۲۲۶۴۶۲۸+
Call Now Button