دکتر فریال کریم

نام : دکتر فریال
نام خانوادگی : کریم
آدرس مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد - سه راهی طرقبه شاندیز - بلوار زعفرانیه - بیمارستان دکتر علی شریعتی
تلفن ٩٨۵١٣۵۵١٠٠١۵+
٩٨۵١٣۵۵١٠٠١۶+
٩٨٩١٢٩۴٠٢۴١۴+
٩٨٩٣٨۴١١٠٠۶٠+
اطلاعات بیشتر

- فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

- عضو انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران

- رتبه اول بورد فوق تخصصی کشور

Call Now Button