دکتر فریدون صالحی

نام : دکتر فریدون
نام خانوادگی : صالحی
آدرس تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید – چهارراه طالقانی – جنب بانک مسکن
تلفن ۹۸۴۱۱۵۵۶۹۹۰۲+
Call Now Button