دکتر فاطمه حسینی زادگان شیرازی

نام : دکتر فاطمه
نام خانوادگی : حسینی زاده گان شیرازی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۰۴۴۲
تلفن ۹۸۲۱۲۲۳۹۹۴۰۳+
موبایل ۹۸۹۰۲۱۳۰۱۷۳۰+
ایمیل fatemehosseinizadega@gmail.com
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی