دکتر فاطمه حسینی زادگان شیرازی

نام : دکتر فاطمه
نام خانوادگی : حسینی زاده گان شیرازی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۰۴۴۲
آدرس تهران - خیابان شریعتی - پل رومی - خیابان شریفی منش - بیمارستان اختر
تلفن ۹۸۲۱۲۲۳۹۹۴۰۳+
موبایل ۹۸۹۰۲۱۳۰۱۷۳۰+
ایمیل fatemehosseinizadega@gmail.com
Call Now Button
FA_IR