دکتر فرید فریدونی

نام : دکتر فرید
نام خانوادگی : فریدونی
آدرس یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین چهل ستون و بیستون - ساختمان کلینیک درد پردیس - طبقه زیر همکف (روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 17:30)
Call Now Button
FA_IR