دکتر فرهود گوراوانچی

نام : دکتر فرهود
نام خانوادگی : گوراوانچی
شماره نظام پزشکی : ۷۶۶۷۳
تلفن اقدسیه ، خیابان موحد دانش ، بعد از سفارت چین ، رو به روی مرکز خرید آوا ، ساختمان نیما ، طبقه سوم، واحد ۱۲  
موبایل ۹۸۹۱۲۰۳۸۶۷۰۴+
ایمیل info@drgoravanchi.com
Call Now Button