دکتر فرهاد حافظی

نام : دکتر فرهاد
نام خانوادگی : حافظی
شماره نظام پزشکی : ۱۸۴۳۳
آدرس تهران - زعفرانیه - آصف - شماره ۳۳ - واحد ۱۲
تلفن ۹۸۲۱۲۲۱۸۱۳۵۳+ ۹۸۲۱۲۲۱۸۱۳۹۰+
ایمیل Info@drhafezi.com
وبسایت drhafezi.com
Call Now Button
FA_IR