دکتر عزت الله رضایی

نام : دکتر عزت الله
نام خانوادگی : رضایی
شماره نظام پزشکی : ۳۰۹۵۸
آدرس مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان پرستار ۱ – ساختمان سماء – طبقه اول – واحد ۱۲
تلفن ۹۸۵۱۳۸۴۶۰۱۹۸
Call Now Button
FA_IR