دکتر اسماعیل فرزاد فرد

نام : دکتر اسماعیل
نام خانوادگی : فرزاد فرد
شماره نظام پزشکی : ۵۱۲۲۵
آدرس مشهد - ابتدای خیابان پرستار - ساختمان پورسینا - طبقه اول
موبایل ۹۰۲۳۳۰۲۲۲۳
Call Now Button
FA_IR