دکتر اسماعیل فرزاد فرد

نام : دکتر اسماعیل
نام خانوادگی : فرزاد فرد
شماره نظام پزشکی : ۵۱۲۲۵
آدرس ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع شهریار
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۰۲۲۲۳+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی