دکتر یاور شمس حجتی

نام : دکتر یاور
نام خانوادگی : شمس حجتی
شماره نظام پزشکی : ۱۳۱۵۰۵
آدرس مشهد - بلوار وکیل آباد - میدان دانش آموز - کلینیک حضرت رسول
موبایل ۹۳۳۴۶۷۸۱۱۴
Call Now Button
FA_IR