دکتر رضا شریفی

نام : دکتر رضا
نام خانوادگی : شریفی
شماره نظام پزشکی : ۱۰۱۵۷۴
آدرس مشهد - خیابان احمد آباد - نبش خیابان پرستار - کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
موبایل ۹۳۶۳۰۷۱۱۷۷
Call Now Button
FA_IR