دکتر آریو شهبازی مقدم

نام : دکتر آریو
نام خانوادگی : شهبازی مقدم
شماره نظام پزشکی : ۱۷۲۲۰
آدرس رشت – چهارراه گلسار – خیابان نواب – ساختمان پزشکان پارس – طبقه دوم
تلفن ۹۸۱۳۱۷۲۲۲۱۲۲+
Call Now Button
FA_IR